Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,285 EUR
10/05/2021
0,020 EUR
02/08/2021
0,300 EUR
08/07/2019
0,501 EUR
11/05/2020