Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,320 EUR
14/05/2018
0,250 EUR
24/05/2004
0,030 EUR
19/05/2008