Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,020 EUR
01/06/2020
0,030 EUR
18/05/2020
0,260 EUR
18/05/2020
3,500 EUR
03/07/2019
1,500 EUR
04/05/2020
0,003 EUR
12/05/2014