Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,380 EUR
04/05/2020
0,160 EUR
21/05/2018
0,060 EUR
20/05/2019
1,920 EUR
23/04/2019
0,501 EUR
16/04/2019
4,860 EUR
15/05/2019
1,440 EUR
17/05/2019