Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,630 EUR
03/04/2020
1,070 EUR
24/06/2019
0,280 EUR
18/05/2020
0,160 EUR
18/05/2020