Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,120 EUR
20/05/2019
0,270 EUR
23/04/2019
1,070 EUR
24/06/2019
0,900 EUR
23/05/2019
0,180 EUR
20/05/2019
0,145 EUR
20/05/2019