Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,044 EUR
10/05/2004
0,210 EUR
11/05/2020
0,400 EUR
04/06/2019
0,120 EUR
06/05/2019
Ovs
0,150 EUR
12/06/2017