Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,145 EUR
16/03/2020
0,050 EUR
22/05/2019
0,062 EUR
23/04/2019
0,092 EUR
21/05/2018
0,160 EUR
28/02/2019