Titolo
Importo
Data stacco
Storico
3,850 EUR
26/04/2019
0,230 EUR
02/07/2018
0,055 EUR
23/05/2011
0,140 EUR
20/05/2019
0,090 EUR
06/05/2019
0,050 EUR
14/05/2018
0,250 EUR
06/05/2019
4,000 EUR
25/04/2019