Titolo
Importo
Data stacco
Storico
K+s
0,250 EUR
16/05/2019
7,000 EUR
02/05/2019
0,120 EUR
25/07/2016