Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,082 EUR
07/05/2018
2,100 EUR
10/05/2019
1,850 EUR
09/04/2019
0,100 EUR
06/07/2020