Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,025 EUR
15/07/2019
2,100 EUR
10/05/2019
1,850 EUR
09/04/2019
0,100 EUR
24/06/2019