Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,650 EUR
06/05/2019
0,320 EUR
13/05/2019
0,900 EUR
20/05/2019
0,025 EUR
20/05/2019
0,630 EUR
13/06/2019
0,420 EUR
13/05/2019
Gpi
0,330 EUR
13/05/2019
0,030 EUR
20/05/2019
0,008 EUR
08/04/2019