Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,380 EUR
14/05/2018
0,280 EUR
09/07/2018
0,100 EUR
30/04/2018
0,531 EUR
04/06/2018