Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,440 EUR
20/05/2019
0,300 EUR
08/07/2019
0,531 EUR
04/06/2018