Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,330 EUR
07/05/2018
0,160 EUR
21/05/2018
0,060 EUR
21/05/2018
0,750 EUR
06/11/2018
0,450 EUR
20/04/2018
3,960 EUR
04/05/2018
1,320 EUR
10/05/2018