Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,110 EUR
21/05/2018
0,320 EUR
23/04/2018
1,000 EUR
11/06/2018
0,740 EUR
07/06/2018
0,180 EUR
21/05/2018
0,145 EUR
21/05/2018