Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,044 EUR
10/05/2004
0,230 EUR
06/05/2019
0,300 EUR
04/12/2018
0,120 EUR
07/05/2018
1,110 EUR
21/02/2018
Ovs
0,150 EUR
12/06/2017