Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,400 EUR
05/06/2018
0,120 EUR
07/05/2018
Ovs
0,150 EUR
12/06/2017