Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,153 EUR
28/05/2018
2,050 EUR
15/04/2013
0,100 EUR
30/04/2018
0,170 EUR
24/05/2017
0,054 EUR
07/05/2018
2,300 EUR
26/02/2013
0,085 EUR
19/11/2013