Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,153 EUR
28/05/2018
2,350 EUR
16/04/2018
0,100 EUR
30/04/2018
0,190 EUR
31/05/2018
0,054 EUR
07/05/2018
0,092 EUR
21/05/2018
2,800 EUR
06/03/2018
0,160 EUR
29/11/2018