Titolo
Importo
Data stacco
Storico
3,850 EUR
26/04/2019
0,230 EUR
02/07/2018
0,140 EUR
20/05/2019
0,090 EUR
08/05/2017
0,050 EUR
14/05/2018
0,220 EUR
07/05/2018
2,000 EUR
04/12/2018