Titolo
Importo
Data stacco
Storico
K+s
0,350 EUR
16/05/2018
4,000 EUR
14/05/2018
0,120 EUR
25/07/2016