Titolo
Importo
Data stacco
Storico
K+s
0,300 EUR
11/05/2017
3,100 EUR
03/05/2017
0,120 EUR
25/07/2016