Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,082 EUR
07/05/2018
1,600 EUR
11/05/2017
1,620 EUR
07/04/2017
0,095 EUR
18/06/2018