Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,600 EUR
07/05/2018
0,350 EUR
07/05/2018
0,850 EUR
21/05/2018
0,060 EUR
21/05/2018
0,570 EUR
13/09/2018
0,420 EUR
28/05/2018
Gpi
0,300 EUR
07/05/2018